In dit document staat omschreven hoe de Stichting Administratief Beheer SAB per mei 2018 invulling geven aan de privacywetgeving (AVG).

De SAB verzorgt de administratie van het inkomen en het budget van de cliënt waar u de wettelijk vertegenwoordiger van bent. Dat gebeurt op basis van een met u gemaakte afspraak. Om deze taken goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over het dossier, worden persoonlijke gegevens van u en de cliënt waar bewaard en gebruikt. Hierbij moet u denken aan:

  • Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres
  • Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum
  • Gegevens over de inkomsten en uitgaven

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat de SAB zogenaamde "bijzondere gegevens" van de cliënt bewaart en gebruikt. Dit zijn gegevens die voor de SAB van belang zijn om de belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen en waarvoor u namens de cliënt de SAB ook toestemming hebt gegeven.

Vaak moet de SAB gegevens delen met andere mensen of instanties. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taken namens u uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment. Ook daarvoor hebt u de SAB toestemming gegeven. De relevante gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan de SAB wordt gehouden. U hebt het recht om gegevens in te zien die wij over de cliënt bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen.

De SAB neemt de bescherming van de door u verstrekte gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het computerprogramma waarmee de SAB werkt, is volgens de nieuwste eisen beveiligd. De dossiers staan in afgesloten kasten. De website van de SAB is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat. Ook de e-mails die vanuit de SAB worden verzonden, zijn extra beveiligd.

Bent u het er niet mee eens hoe de door u verstrekte gegevens over de cliënt worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met de SAB via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van voor u relevante gegevens kunt u indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De SAB zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.

Top