Het SAB is bevoegd professioneel bewindvoerder. Dit betekent dat wij het beschermingsbewind over een cliënt kunnen voeren. 

Beschermingsbewind is een regeling voor volwassenen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen.

Als beschermingsbewindvoerder beheert SAB het geld en de goederen van de desbetreffende cliënt. Aan beschermingsbewind zijn wettelijke eisen gesteld. De bewindvoerder wordt door de rechter aangewezen.

Tot een kind 18 jaar is, bent u als ouder of voogd automatisch de wettelijk vertegenwoordiger. U beslist dan over de financiën en de zorg van uw kind.

Vanaf de 18e verjaardag zijn kinderen meerderjarig. Voor de wet zijn zij dan handelingsbekwaam: zij mogen bijvoorbeeld contracten afsluiten. Dit geldt ook voor kinderen met een verstandelijke beperking. Er is dan geen sprake meer van een automatische wettelijke vertegenwoordiging.

Als wettelijk vertegenwoordiger neemt u beslissingen over zaken waarover de cliënt wilsonbekwaam (of handelingsonbekwaam) is. Een wettelijk vertegenwoordiger kan een familielid, verwant of professionele partij zijn. Indien het wenselijk is dat uw kind of verwant na het 18e jaar een bewindvoerder heeft kan de SAB deze rol op zich nemen.

Heeft u interesse in deze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek bespreken we de mogelijkheden. 

Tarieven

De tarieven voor bewindvoering zijn wettelijk bepaald, SAB hanteert het wettelijk maximum, dit is in 2023 € 1245,-

Meer informatie

Meer informatie over beschermingsbewind en andere vormen van wettelijke vertegenwoordiging kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl

Dit filmpje geeft uitleg over beschermingsbewind.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen vindt jaarlijks een toetsing plaats door het CBM (Kwaliteitsbureau van de rechtbank) Daarnaast zijn wij lid van een onafhankelijke branchorganisatie voor wettelijke vertegenwoordigers: HORUS

Top