De SAB is een stichting en opgericht door de toenmalige cliënten en verwantenvereniging van ELVER.

De SAB heeft geen winstoogmerk en biedt verschillende diensten aan, gericht op het ontzorgen van cliënten van ELVER en hun verwanten.

Als verwant en wettelijk vertegenwoordiger kunt u het administratief beheer voor een cliënt van Elver geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan SAB

SAB heeft geen winstoogmerk en is niet BTW-plichtig, daarom kunnen wij de tarieven van onze financiële diensten laag houden.

De stichting verzorgt uw financiële zaken conform met u gemaakte afspraken. Een team van professionele medewerkers is hier dagelijks mee aan de slag.

De stichting heeft een bestuurder die, onder toezicht van de Raad van toezicht (RvT) de eindverantwoordelijkheid draagt voor de organisatie. Professionele medewerkers ondersteunen de bestuurder. Zij zijn samen met de bestuurder verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden.

 

Top